img description
img description

FamilyMart

Fresh, Fun and Friendly

แฟมิลี่มาร์ท เป็นกิจการค้าปลีกลักษณะร้านสะดวกซื้อ ที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าทั้งในด้านเวลา สถานที่ และสินค้าที่มีให้เลือกอย่างครบครัน โดยในปัจจุบันในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 1,040 สาขา “เรามอบความสะดวก ในรูปแบบของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ และได้รับความไว้วางใจ ในทุกวัน ทุกเวลาด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นมิตร”

รูปแบบแฟรนไชส์ FC3

รายละเอียด

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์
 • อายุระหว่าง 23-51 ปี
 • มีความพร้อมด้านการเงินและการลงทุนตามรูปแบบแฟรนไชส์ที่สนใจ
 • เป็นบุคคลที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีใจมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ และรักงานบริการ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • เป็นนิติบุคคลที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทย
 • สามารถจัดหาบุคลากรได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน
ขั้นตอนการเข้าเป็นแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท
 1. สมัครเข้าฟังสัมมนา ผ่าน website หรือ e-mail : franchise@familymart.co.th หรือ โทร. 02-836-5884-8, 02-836-5999 ต่อ 804-808
 2. หลักฐานการสมัครเข้าฟังสัมมนา ใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 3. กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์
 4. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 5. เข้าบริหารจัดการร้านสาขา
การลงทุนแฟรนไชส์ FC3 ของแฟมิลี่มาร์ท
 • ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 10,000 บาท
 • สิทธิแรกเข้า 80,000 บาท
 • ค่าจัดเตรียมการเปิดร้าน 10,000 บาท
 • เงินประกันสัญญาและสินค้า 300,000 บาท
 • ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 20,000 บาท
 • เงินสำรองทอน 20,000 บาท
 • รวม 440,000 บาท
 • อายุสัญญา 6 ปี (3+3)
ผลตอบแทนแฟรนไชส์
 • แฟรนไชส์ได้รับส่วนแบ่งตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • การันตีรายได้ 30,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้เงื่อนไข:
 • สามารถเพิ่มยอดขายเฉลี่ยรายวันมากกว่า 5%
 • รายได้ หมายถึง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้งเงินเดือนของผู้รับสิทธิ 15,000 บาท
ติดต่อ
สายด่วนแฟรนไชส์ 02-836-5999 ต่อ 804-808

รูปแบบแฟรนไชส์อื่นๆ

แฟรนไชส์แบบมีทำเล

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์
 • อายุระหว่าง 23-60 ปี
 • สามารถจัดหาบุคลากรได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • มีความพร้อมด้านการเงินและการลงทุนตามรูปแบบของแฟรนไชส์ที่สนใจ
 • เป็นนิติบุคคลที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีใจมุ่งมั่น, รักการทำธุรกิจ, รักงานบริการ
  และพร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรา
 2. เราจะพิจารณาดูความเป็นไปได้จากทำเลที่เสนอมา
 3. ทำหนังสือบันทึกคำมั่นร่วมกัน
 4. เราจะนำผลการสำรวจทำเล และ ให้คำแนะนำแนวทางการทำธุรกิจ
 5. ทำการตกลงเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
 6. ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งร้าน
 7. เราให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรหาบุคลากร และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 8. เปิดบริการ
ราคา
4,880,000 บาท
ติดต่อ
สายด่วนแฟรนไชส์ 02-836-5999 ต่อ 804-808

แฟรนไชส์แบบไม่มีทำเล

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์
 • อายุระหว่าง 23-51 ปี
 • สามารถจัดหาบุคลากรได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • มีความพร้อมด้านการเงินและการลงทุนตามรูปแบบของแฟรนไชส์ที่สนใจ
 • เป็นนิติบุคคลที่สามารถจดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีใจมุ่งมั่น, รักการทำธุรกิจ, รักงานบริการ
  และพร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเรา
 2. เราจะพิจารณาดูความเป็นไปได้จากทำเลที่เสนอมา
 3. ทำหนังสือบันทึกคำมั่นร่วมกัน
 4. เราจะนำผลการสำรวจทำเล และ ให้คำแนะนำแนวทางการทำธุรกิจ
 5. ทำการตกลงเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
 6. ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งร้าน
 7. เราให้ความช่วยเหลือในการจัดสรรหาบุคลากร และ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 8. เปิดบริการ
การันตีรายได้
 • การันตีรายได้ขั้นต่ำ 2 ปี (ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
ราคา
1,070,000 บาท
ติดต่อ
สายด่วนแฟรนไชส์ 02-836-5999 ต่อ 804-808

บริการของเรา

“เรามอบความสะดวก ในรูปแบบของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ และได้รับความไว้วางใจ ในทุกวัน ทุกเวลาด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นมิตร”